Basispakketten

Advixo biedt u de mogelijk om een basispakket af te nemen. Dat is voordeliger dan alle betreffende componenten los af te nemen. Binnen de basispakketten worden alle noodzakelijke handelingen verricht voor een eenmanszaak, VOF of BV. Advixo kent drie verschillende basispakketten.

COMPACT

Dit pakket bevat alle handelingen en activiteiten om de financiële administratie op een verantwoorde wijze te voeren, almede de aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting voor de ondernemer. Het maximale aantal mutaties op jaarbasis is afhankelijk van het type onderneming.

BASIS

Dit is gelijk aan Compact, alleen heeft u nu de mogelijkheid om online mee te kijken met uw administratie. U bent dus op elk moment geïnformeerd over de actuele stand.

ALL-IN

Dit is het meest uitgebreide basispakket en wordt alleen aangeboden voor een BV.
Dit pakket kent als aanvulling op Basis nog de aangifte vennootschapsbelasting (VPB) en het opstellen van de jaarstukken (jaarrekening).

Klik hier voor de samenstelling en de basistarieven van de basispakketten