Maatwerk

Een maatwerkcomponent maakt het mogelijk om onze dienstverlening geheel af te stemmen op uw behoefte. U kiest zelf welke onderdelen/modules u aan zet of juist weer uitzet. U kunt op elk ogenblik modules aan- of uitzetten. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de eenmanszaak, de VOF en de BV. De maatwerkcomponenten zijn te verdelen in de volgende categorieën:

Verwerken financiële administratie

Hier gaat het om het aantal mutaties dat op jaarbasis verwerkt gaat worden. Voorbeelden van mutaties zijn boekingen, inkoop/verkoopfacturen, kasmutaties en bankmutaties. Naarmate het aantal mutaties hoger wordt, hebben wij meer tijd nodig om deze te verwerken. Dat heeft direct invloed op het tarief dat hiervoor gehanteerd wordt. Overgangen naar volgende tariefklassen vinden plaats na 120, 360 of 600 mutaties per jaar.

Natuurlijk zullen wij bij een geringe overschrijding van de aantallen niet gelijk een hoger tarief dan is afgesproken in rekening brengen. Minimaal eenmaal per jaar willen wij onze dienstverlening samen met u evalueren. Dat is wat ons betreft het moment om bepaalde activiteiten bij te stellen.

Inkomstenbelasting ondernemer

De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemer(s) valt onder deze categorie

Aangiftes OB en VPB

Ondernemers die BTW-plichtig zijn moeten periodiek (per maand of per kwartaal) de aangifte omzetbelasting indienen en als er sprake is van buitenlandse BTW ook de aangifte intracommunautaire prestaties (ICP).

Daarnaast moet een B.V. of een fiscale eenheid jaarlijks aangifte doen van de vennootschapsbelasting (VPB), de belasting over de gerealiseerde winst. Bij de tarieven staan een maandtarief en een jaartarief vermeld. Het maandtarief is hierbij alleen van toepassing als deze dienst vanaf 1 januari van het betreffende jaar wordt afgenomen. In alle andere gevallen wordt het tarief pro-rata aangepast.

Rapportages

Hieronder worden de winst- en verliesrekening, de balans met winst- en verliesrekening en de jaarrekening (afhankelijk van de ondernemingssoort) verstaan. De vermelde tarieven elders op deze site betreffen het tarief per stuk. Desgewenst kan een rapportage over de resterende maanden van het boekjaar worden verdeeld, en worden meegenomen in de maandelijkse facturering. Het maandbedrag wordt dan pro-rata vastgesteld.

Diversen

Met enige regelmaat komt het nog voor dat ondernemers schoenendozen of ordners met bonnetjes en facturen in hun bezit hebben. Advixo streeft een hoge mate van digitalisering na en ontvangt de boekstukken het liefst maandelijks en zoveel mogelijk digitaal. De schoenendozen en ordners digitaliseren is een tijdrovende klus, waar we per maand dan ook een apart tarief voor in rekening brengen.