Online aangifte doen in 4 stappen

De belastingaangifte invullen lijkt moeilijker dan het is. Uit onderzoek achteraf blijkt het veel mensen mee te vallen. Met deze 4 stappen ziet u hoe u aangifte doet over 2018.

Advixo helpt u hierbij een handje…

Stap 1 – Voorbereiden

Goede voorbereiding is het halve werk. Als u alles bij de hand hebt, loopt u zó door uw aangifte heen. Kijk in het onderstaande overzicht welke gegevens u bij de hand moet houden.

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en die van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over 2018, en als u die niet hebt: salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2018 van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2018 van uw spaarrekening
 • het jaaroverzicht 2018 van uw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2017. Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekeningU hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

Aftrekposten

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen. De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • een overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 •  de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2019
Stap 2 – De aangifte openen

U opent uw aangifte met uw DigiD op Mijn Belastingdienst.
Dat kan vanaf 1 maart 2019. Klik dan op het tabblad ‘Inkomstenbelasting’ en vervolgens op ‘Belastingjaar 2018’.

Stap 3 – Controleren

De meeste gegevens zijn dan al voor u ingevuld. Het enige wat u moet doen, is deze gegevens vergelijken met de gegevens op uw eigen papieren, zoals uw jaaropgaaf of WOZ-beschikking. Als er iets ontbreekt of niet klopt, kunt u dat aanvullen of verbeteren. Het komt namelijk wel eens voor dat wij niet al uw gegevens hebben

Twijfelt u welke gegevens de juiste zijn?
Vul dan uw eigen gegevens in. Staat er bijvoorbeeld een ander loon dan op de jaaropgaaf van uw werkgever? Dan vult u het loon in dat staat op de jaaropgaaf.

Stap 4 – Ondertekenen

Als de aangifte helemaal is ingevuld, komt u uit bij ‘Naar ondertekenen’. Daar hebt u uw DigiD weer voor nodig. Ondertekenen klaar? Klik op de knop ‘Verzenden’. U bent klaar als u de pagina ‘Ontvangstbevestiging’ ziet. Dat betekent dat we uw aangifte hebben ontvangen.