Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is niet verplicht voor

Ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap (dit zijn geen ‘rechtspersonen’)
B.V.’s, N.V.’s, stichtingen die vallen onder het jaarrekeningregime ‘klein’.

Voor ‘kleine’ rechtspersonen gelden vrijstellingen, waardoor bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel slechts een beknopte balans met toelichting hoeft te worden gedeponeerd, zonder goedkeurende accountantsverklaring.

Kleine rechtspersoon

Een rechtspersoon is ‘klein’ als deze voldoet aan tenminste twee van de volgende drie criteria:

Waarde activa < € 4.400.000 (vanaf boekjaar 2016: € 6.000.000)
Netto omzet < € 8.800.000 (vanaf boekjaar 2016: € 12.000.000)
Gemiddeld aantal werknemers <50

Een rechtspersoon valt niet meer onder ‘klein’ wanneer twee boekjaren achter elkaar tenminste twee van de drie genoemde grenzen worden overschreden. In Nederland zijn er ruim 11.000 ondernemingen die niet ‘klein’ zijn. Voor die ondernemingen gelden zwaardere eisen, zoals een verplichte accountantsverklaring en de verplichting om meer informatie (bijv. tevens een winst- en verliesrekening) bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Kortom, een ‘accountant’ – zijnde een AA of RA – is dus eigenlijk alleen voor deze 11.000 ondernemingen verplicht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *