KOR anno 2020

Vanaf 2020 gaan er zaken veranderen in de Kleine Ondernemers Regeling, ook wel KOR genoemd. Om te bepalen of deelname aan deze regeling voordelig is, is hieronder een en ander samengevat. Via de links kun je doorklikken.

Kleine Ondernemers Regeling (KOR) in het kort: Lees meer

KLEINE ONDERNEMERS REGELING (KOR)

KLEINE ONDERNEMERS REGELING (KOR)

Als BTW-plichtige ondernemer hoeft tot € 1.345 per jaar geen omzetbelasting te worden afgedragen. De meeste BTW-plichtige ondernemers zijn verplicht om per kwartaal aangifte omzetbelasting te doen. Hierbij dient de ontvangen BTW (over de verkopen) minus de betaalde BTW (de zogenoemde voorbelasting van de inkopen) te worden afgedragen. Er dient te allen tijden aangifte omzetbelasting te worden gedaan. Ook als  het saldo nihil is of negatief! Lees meer

Het ABC van de codes van de belastingdienst

Verklaring codes van de belastingdienst voor aangiftes en aanslagen.

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden. Deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder staat een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Lees meer

TOESLAGEN

TOESLAGEN

U heeft vaak al eerder recht op toeslagen dan u denkt. Voor toeslagen is het zogenoemde toetsingsinkomen bepalend van u en uw eventuele toeslagpartner. Dit is iets anders dan uw bruto loon. Het toetsingsinkomen bestaat uit uw bruto inkomsten minus aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en betaalde alimentatie. Kijk op uw aanslag inkomstenbelasting bij verzamelinkomen.

Lees meer

ONDERNEMERSAFTREK

ONDERNEMERSAFTREK

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of het verlaagd urencriterium.

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek.

Lees meer

To Be B.V. or not To Be B.V.

WEL OF GEEN BV?

Bij het omzetten naar een B.V. of juist het terugkeren vanuit een B.V. naar bijvoorbeeld een eenmanszaak zijn er twee aspecten van belang:
De aansprakelijkheid en fiscale motieven. Lees meer

DGA: SALARIS OF DIVIDEND?

DGA: SALARIS OF DIVIDEND?

Een directeur moet zich een bepaald salaris (gebruikelijk loon) uitkeren. Stel, u geniet een salaris van € 80.000 en uw B.V. maakt nog een winst van € 80.000. Wanneer u behoefte heeft aan aanvullend inkomen, dan is het aantrekkelijker om dit als dividend uit te keren in plaats van als salaris. Dividend wordt belast tegen 25%. Lees meer

DGA: Gebruikelijk loon

GEBRUIKELIJK LOON

Bent u werknemer in een bedrijf waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Bent u de fiscale partner of het kind van de aanmerkelijkbelanghouder? En stelt u vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie? Dan geldt de gebruikelijkloonregeling ook voor u. Lees meer

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is niet verplicht voor

Ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak, vof of maatschap (dit zijn geen ‘rechtspersonen’)
B.V.’s, N.V.’s, stichtingen die vallen onder het jaarrekeningregime ‘klein’.

Voor ‘kleine’ rechtspersonen gelden vrijstellingen, waardoor bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel slechts een beknopte balans met toelichting hoeft te worden gedeponeerd, zonder goedkeurende accountantsverklaring. Lees meer