ONDERNEMERSAFTREK

ONDERNEMERSAFTREK

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium of het verlaagd urencriterium.

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek.

MKB-vrijstelling

Als ondernemer heeft u recht op de MKB-winstvrijstelling, onafhankelijk hoeveel uur u aan de onderneming heeft besteed, dit geldt dus ook voor de parttime ondernemer. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na ondernemersaftrek.

Urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  1.  U besteedt 1.225 uren aan uw onderneming(en). Het urencriterium wordt per kalenderjaar bepaald en niet pro rato als u een deel van het jaar ondernemer bent. Bent u in de loop van het jaar bent gestart? Dan moet u toch minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteden. U mag niet de 1.225 uren herrekenen naar de periode dat u ondernemer bent.
  2.  U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer of een starter? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die u in rekening brengt aan uw klanten. Tijd die u bijvoorbeeld besteedt aan het maken van offertes, het bijhouden van uw administratie of het maken van uw zakelijke website, telt u mee voor het urencriterium. U moet de hoeveelheid tijd die u aan uw onderneming besteedt wel kunnen aantonen.

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt voor 2016 € 7.280 per jaar voor ondernemers die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Tijdens de eerste 5 jaar van een onderneming kan de zelfstandigenaftrek maximaal 3 jaar worden verhoogd met de startersaftrek van € 2.123. In die periode geldt dan een aftrek van totaal € 9.403. In principe geldt de startersaftrek de eerste 3 jaar van een onderneming, maar als bijvoorbeeld het 2e jaar niet aan het urencriterium wordt voldaan, kan het 4e jaar startersaftrek worden toegepast.

De zelfstandigenaftrek geldt ook bij verlies uit onderneming, al kan deze nooit hoger zijn dan de winst (voor ondernemersaftrek). Dit geldt echter niet voor starters zodat bij een lagere winst in de eerste jaren eerder een negatief inkomen kan optreden. Dit verlies kan worden verrekend met ander inkomen in hetzelfde jaar (bijvoorbeeld inkomen uit loondienst) of door verliesverrekening over eerdere en/of latere jaren.

Als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

–         U bent ondernemer;

–         U voldoet aan het urencriterium;

–         Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

Betaalt u uw partner een vergoeding die lager is dan € 5.000? Dan is deze vergoeding voor u niet aftrekbaar. U hebt alleen recht op de meewerkaftrek.

Stakingsaftrek

Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. U mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is maximaal € 3.630.

U krijgt geen stakingsaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Maakte u eerder gebruik van de stakingsaftrek? Dan wordt de stakingsaftrek beperkt door de stakingsaftrek die u eerder hebt gehad.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *