TOESLAGEN

TOESLAGEN

U heeft vaak al eerder recht op toeslagen dan u denkt. Voor toeslagen is het zogenoemde toetsingsinkomen bepalend van u en uw eventuele toeslagpartner. Dit is iets anders dan uw bruto loon. Het toetsingsinkomen bestaat uit uw bruto inkomsten minus aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek en betaalde alimentatie. Kijk op uw aanslag inkomstenbelasting bij verzamelinkomen.

Zorgtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Wilt u zorgtoeslag voor 2016 aanvragen? Dat kan tot 1 september 2017.

In 2016 heeft u als alleenstaande recht op zorgtoeslag bij een inkomen tot € 27.012), de zorgtoeslag is maximaal € 83 per maand. Voor toeslagpartners geldt een gezamenlijk inkomen tot € 33.765 en maximaal € 158 per maand als zorgtoeslag. De zorgtoeslag 2015 kan worden aangevraagd tot 1 september 2016.

Zie hiervoor ook de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Wilt u huurtoeslag voor 2016 aanvragen? Dat kan tot 1 september 2017.

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

–          U bent 18 jaar of ouder.

–          U en de verhuurder hebben een huurcontract getekend. Bij tijdelijke woonruimte krijgt u geen huurtoeslag.

–          U huurt een zelfstandige woonruimte.

–          U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners staan bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.

–          U, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Voor de huurtoeslag 2016 gelden lagere maximale inkomens, voor alleenstaande en toeslagpartners respectievelijk € 22.100 en € 30.000. Tevens mag de huur niet hoger zijn dan € 710,68, bij een leeftijd jonger dan 23 geldt € 409,92 als maximale huurgrens.

Zie ook de site van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/

Kindgebonden budget

Hebt u kinderen? U kunt misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget.

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

–          U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

–          U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

–          Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.

–          U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

–          Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Zie hiervoor ook de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden_budget/

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen en soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). Hiervoor geldt in principe geen maximaal inkomen. Let op dat kinderopvangtoeslag moet aanvragen binnen 3 maanden wanneer uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u kinderopvangtoeslag voor 2016 aanvragen? Doe dat wel op tijd. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

–          U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.

–          U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.

–          U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.

–          U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

–          U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.

–          Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.

–          Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.

–          Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Dus als uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen.

Gaat uw kind zowel naar een kindercentrum als naar een gastouder? Dan vergoedt de belastingdienst eerst de uren van het kindercentrum en daarna de uren van de gastouderopvang, tot aan het maximum waar u recht op hebt.

Zie hiervoor ook de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *